Tổ công tác gồm 5 thành viên, do ông Vũ Đình Đông, Trưởng phòng 2, Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, CTCP Vàng Lào Cai và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để kiểm tra, rà soát lại các nội dung: Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho CTCP Vàng Lào Cai (mỏ vàng Minh Lương); kiểm tra, đánh giá hiệu quả của dự án; việc chấp hành quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khoáng sản.

Thời hạn kiểm tra, rà soát là 15 ngày làm việc, kể từ khi công bố quyết định.

Trần Quý