Hoàn thiện tổ chức, tăng cường cán bộ làm công tác thanh tra

Ý thức được tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, ngay từ những năm đầu sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, lãnh đạo Bộ Y tế đã luôn coi trọng công tác thanh tra và quan tâm phát triển lực lượng cán bộ làm công tác thanh tra nhằm giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC) của công dân.

Ngày 8/9/1964, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 138/CP thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế.

Sau khi có Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 5/12/1991, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1087/BYT-QĐ thành lập tổ chức Thanh tra Nhà nước về Y tế cấp Trung ương (gọi tắt là Thanh tra Bộ Y tế) bao gồm 4 bộ phận: Thanh tra Vệ sinh; Thanh tra Khám chữa bệnh; Thanh tra Dược; Thanh tra xét giải quyết KN,TC.

Tại các địa phương, ngay sau giải phóng miền Bắc năm 1954 và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng bố trí các cán bộ làm công tác thanh tra, xét khiếu tố. Từ năm 1991, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập Thanh tra Sở Y tế. Hệ thống Thanh tra Y tế chính thức được hình thành trong cả nước với tên gọi là “Thanh tra Nhà nước về Y tế” (gọi tắt là Thanh tra Y tế).

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức

Để giúp cho việc làm tốt công tác thanh tra, xét giải quyết KN,TC, các cán bộ thanh tra y tế từ Trung ương đến địa phương luôn được quan tâm bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, từng cán bộ thanh tra luôn thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Riêng tại Bộ Y tế, trong gần 10 năm qua, Thanh tra Bộ Y tế đã tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ liên tục tổ chức các lớp tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ làm công tác thanh tra y tế từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Y tế đã phối hợp Trường Cán bộ Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ tổ chức các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP)  nhằm đáp ứng yêu cầu công tác thanh tra chuyên ngành ATTP từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, trong những năm qua, Thanh tra Bộ Y tế đã phối hợp với các vụ, cục chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra y tế và các quy trình thanh tra theo từng lĩnh vực, bao gồm y tế dự phòng, ATTP, môi trường y tế, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dân số, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế,… Với hàng nghìn cuộc thanh tra mỗi năm; hàng vạn vụ, việc KN,TC từ năm 1991 đến nay đã được giải quyết một cách kịp thời, thấu tình đạt lý.

Phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn

Hàng năm, Thanh tra Y tế cả nước đã tổ chức các đợt thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về y tế, bao gồm y tế dự  phòng, ATTP, khám chữa bệnh, dược,…, bao gồm cả hành nghề y, dược công lập và ngoài công lập và thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng với phương châm dự phòng là chính kết hợp với thanh tra đột xuất khi có vụ việc phát sinh nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm, từng bước đưa các hoạt động trong lĩnh vực y tế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác tiếp dân, xét giải quyết KN,TC, trong thời gian 1991-2019, ngành Y tế cả nước đã tiếp nhận và giải quyết hàng chục nghìn lượt đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị. Các đơn thư thuộc thẩm quyền đều đã được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, mang lại lòng tin cho nhân dân. Đồng thời, hàng năm Thanh tra Y tế cả nước đã tiếp và tham mưu cho lãnh đạo ngành y tế tiếp hàng ngàn lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, KN,TC các vấn đề liên quan đến công tác quản lý của ngành. Đặc biệt, trong gần 10 năm trở lại đây, Thanh tra ngành Y tế đã tập trung giải quyết cơ bản dứt điểm các trường hợp đơn thư kéo dài, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của từng đơn vị và của ngành Y tế.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong nhiều  năm qua Thanh tra Bộ Y tế tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng kế hoạch hành động hằng năm về phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra liên quan công tác phòng, chống tham nhũng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Qua đó góp phần hạn chế và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng có hiệu quả.

Bên cạnh những thuận lợi đã có được, hiện nay hoạt động thanh tra y tế còn không ít khó khăn như:  nhân lực còn mỏng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Y tế và văn bản về công tác thanh tra, xử lý vi phạm chưa đồng bộ, kinh phí bảo đảm cho hoạt động thanh tra còn ít… Chính vì vậy, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế và Thanh tra Y tế, Thanh tra Bộ Y tế đã đề xuất các giải pháp cơ bản, như: Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế và thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường lực lượng thanh tra y tế từ Trung ương đến địa phương; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao trình độ chuyên môn; Tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí; phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra…

Thanh tra Bộ Y tế cho biết, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, được sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Y tế cũng như lãnh đạo ngành Y tế và sự chỉ đạo về nghiệp vụ, công tác của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Y tế nói riêng, Thanh tra Y tế nói chung đã liên tục phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng trong ngành Y tế.

Với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Y tế trong suốt thời gian qua, tập thể và nhiều cá nhân của Thanh tra Bộ Y tế đã được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế ghi nhận, tặng nhiều phần thưởng cao quý và phần thưởng cao quý nhất mà Thanh tra Bộ được nhận ngày hôm nay đó là Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Nhân dịp Thanh tra Bộ Y tế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ban Thanh tra thuộc Bộ Y tế và 28 năm hình thành hệ thống Thanh tra Y tế, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã gửi Thư chúc mừng. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Lê Văn Khái nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động Thanh tra Bộ Y tế trong thời gian qua đã đạt được những thành tích xuất sắc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, hệ thống Thanh tra Y tế và mỗi cán bộ, thanh tra viên, công chức thanh tra y tế sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng hơn nữa với lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với cán bộ y tế “Lương Y như từ mẫu”.

“Các đồng chí còn có thêm trách nhiệm: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới, tai mắt có sáng suốt thì mới tinh tường” như Bác Hồ đã căn dặn cán bộ Thanh tra Việt Nam, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng ngành Y tế vững mạnh, toàn diện, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nhấn mạnh.


Phương Anh