Đó là Trung tâm KĐCLGD trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng.

Mục đích của việc thanh tra lần này là để có đánh giá nghiêm túc, đưa ra bức tranh rõ ràng về kiểm định chất lượng giáo dục đại học, để điều chỉnh chính sách phù hợp.

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019 thì các tổ chức KĐCLGD phải độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý Nhà nước và với cơ sở giáo dục đại học.

Hiện nay, trên cả nước có 5 tổ chức KĐCLGD được thành lập và cấp phép hoạt động được đặt tại các trường đại học, trong đó, 4 tổ chức KĐCLGD do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thành lập là: Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng, Trung tâm KĐCLGD - Trường Đại học Vinh.

Ngoài ra, còn có 1 tổ chức KĐCLGD do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho phép thành lập là Trung tâm KĐCLGD trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến ngày 30/6/2019, cả nước có 121 cơ sở giáo dục đại học và 3 trường cao đẳng sư phạm đạt tiêu chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam, chiếm khoảng 51% tổng số các trường đại học, học viện trong cả nước.

Bên cạnh đó, có 6 trường đại học được công nhận bởi tổ chức đánh giá/kiểm định quốc tế (HCERES, AUN-QA).

Về kiểm định chương trình đào tạo, có 16 chương trình đào tạo của 7 trường đại học được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn trong nước và 128 chương trình đào tạo của 24 trường đại học, học viện được đánh giá và công nhận theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Vào đầu tháng 9, tại hội nghị về thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo và KĐCLGD đại học do Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội tổ chức, có chuyên gia đã thẳng thắn cho biết, các trung tâm kiểm định hiện trong tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, làm rất hình thức... Đã đến lúc phải đánh giá lại công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học một cách đầy đủ.

Hải Hà