Thường xuyên phát sinh đoàn đông người

Theo báo cáo về công tác giải quyết KN,TC năm 2019, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đến công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC.

Tuy nhiên, tình hình KN,TC vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vẫn còn tình trạng khiếu kiện đông người. Công dân gửi đơn lên các cơ quan Trung ương, Thanh tra Chính phủ để đề nghị rà soát, xem xét lại.

Thậm chí, nhiều vụ việc công dân khiếu nại không đạt mục đích đã làm đơn tố cáo cơ quan tham mưu, tố cáo cán bộ thực hiện nhiệm vụ xác minh có hành vi bao che...

Đặc biệt, hiện tượng một số công dân tập trung KN,TC đông người, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và thành phố vẫn diễn ra.

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố thường xuyên có các đoàn đông người của các tỉnh, thành phố khác tập trung KN,TC tại trụ sở các cơ quan Trung ương.

Tình trạng đơn gửi nhiều nơi, vượt cấp xuất hiện ở một số nơi. Một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền, phương án giải quyết có lý, có tình, đúng quy định của pháp luật, các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, rà soát nhưng công dân vẫn KN,TC.

Theo thống kê của UBND thành phố, nội dung KN,TC chủ yếu phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án phát triển giao thông, khu đô thị và chuyển đổi mô hình một số chợ. Việc quản lý, sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư tại một số khu đô thị cũng là một lĩnh vực thường xuyên phát sinh đơn thư.

Tiếp 31.057 lượt công dân

 Qua thống kê từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2019, cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 31.057 lượt công dân đến KN,TC. Cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 36.916 đơn các loại, gồm 5.359 đơn khiếu nại, 3.118 đơn tố cáo và 28.439 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện.

Về KN,TC của các đoàn đông người, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 289 lượt đoàn đông người, với 63 vụ việc KN,TC.

Lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC theo đúng quy trình, đề xuất phương án giải quyết có lý, có tình, có tính khả thi cao, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là các vụ phức tạp, đông người.

Theo báo cáo, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.041 vụ KN, đã giải quyết 1.793 vụ. Kết quả giải quyết KN đúng 82 vụ, sai 1.180 vụ, có đúng có sai 282 vụ, hoà giải thành 249 vụ.

Bên cạnh đó, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.139 vụ TC, đã giải quyết 874 vụ. Số còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định. TC đúng chỉ có 40 vụ, đạt 4,5%, sai 715 vụ, có đúng có sai 112 vụ và rút, dừng TC 7 vụ.

 Trong số các đoàn KN,TC thường xuyên tập trung tại trụ sở UBND thành phố và khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương thời gian vừa qua có một số đoàn đông người phức tạp như: Đoàn công dân đại diện cho các hộ kinh doanh tại chợ Cầu Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà không nhất trí với việc cải tạo, nâng cấp chợ Cầu Thanh Ấm, đề nghị giữ nguyên hiện trạng chợ để các hộ tiếp tục kinh doanh, ổn định cuộc sống; đoàn công dân đại diện cho các hộ kinh doanh tại chợ Kim, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, tố cáo một số vi phạm về thực hiện mô hình chuyển đổi quản lý, kinh doanh khai thác tại chợ, kiến nghị xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trong và ngoài chợ Kim; đoàn công dân thôn Song Mai, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn kiến nghị giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn...

UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài.

Hoàng Long