Công dân Hà Vũ Thuận, trú tại tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét về nguồn kinh phí hỗ trợ di chuyển tái định cư cho gia đình ông để ổn định cuộc sống. 

Công dân Nguyễn Hùng Toàn, trú tại tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết việc đền bù đất đai thuộc dự án xây dựng Trung tâm Điều hành Đại học Thái Nguyên cho gia đình.

Công dân Nguyễn Thúy Hảo, trú tại tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Thái Nguyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét lại việc UBND thành phố Thái Nguyên ra quyết định kỷ luật đối với bà.

Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến giải trình của địa phương, các ngành chức năng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cao Minh Luận kết luận: Đối với vụ việc của công dân Hà Vũ Thuận, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, UBND thành phố Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát lại tất cả các nội dung liên quan đến kiến nghị của công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản để trả lời công dân trước ngày 15/7. 

Đối với vụ việc của ông Nguyễn Hùng Toàn, đề nghị Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan kiểm tra lại nội dung theo đơn của công dân, báo cáo UBND tỉnh trả lời công dân trước ngày 20/7.

 Đối với vụ việc của công dân Nguyễn Thúy Hảo, nếu công dân khiếu nại Quyết định số 1601 của UBND thành phố thì có đơn gửi UBND tỉnh, còn những nội dung liên quan đến vấn đề kỷ luật Đảng thì viết đơn gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

TH