Kiến nghị xử lý sai phạm hơn 32 tỷ đồng

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã triển khai 30 cuộc thanh tra hành chính và 182 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 491 đơn vị. Đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm hơn 32 tỷ đồng.

Trong đó, kiến nghị: Thu hồi sai phạm gần 14 tỷ đồng; giảm trừ giá trị quyết toán công trình xây dựng 873 triệu đồng; nộp về Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh gần 9,6 tỷ đồng (đã nộp gần 6 tỷ đồng); yêu cầu các doanh nghiệp nộp khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp về Bảo hiểm xã hội gần 3,6 tỷ đồng và kiến nghị cơ quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hơn 4 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng; đôn đốc thu hồi sai phạm theo kết luận thanh tra năm 2018 hơn 5,3 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Thanh tra cho các cá nhân. Ảnh: Trọng Tài

Thanh tra tỉnh đã tiến hành tiến hành 8 cuộc thanh tra. Ban hành kết luận 6 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm gần 10,5 tỷ đồng; đôn đốc thu hồi sai phạm theo kết luận thanh tra năm 2018 hơn 5,3 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành thực hiện 2 cuộc thanh tra hành chính, 182 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 325 đơn vị. Ban hành kết luận 161 cuộc. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế gần 20,4 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Thanh tra các huyện, thành phố thực hiện 20 cuộc thanh tra tại 105 đơn vị. Ban hành kết luận 19 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm  hơn 1,2 tỷ đồng.

Giải quyết KN, TC đạt gần 87%

Trong năm 2019, các cấp, các ngành tỉnh Thái Bình đã tiếp 7.733 lượt công dân với 2.434 vụ việc; có 185 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 3.518 đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh.

Qua phân loại, có 60 đơn KN, TC và 862 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành. Đến nay, đã giải quyết 755 đơn kiến nghị, phản ánh; 52 đơn KN, TC đạt 86,6%.

Nội dung KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; TC cán bộ vi phạm về quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội và thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC...

Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình Trần Trung Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Trọng Tài

Biểu dương và chúc mừng kết quả mà ngành Thanh tra đạt được trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, trong năm qua công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả rất tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm và hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành tiếp tục được tăng cường; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc.

Thời gian qua, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện khá nghiêm túc chế độ tiếp công dân; dành thời gian thích đáng trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, KN, TC của công dân…

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Thanh tra cho các cá nhân. Ảnh: Trọng Tài

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận cũng nhắc đến việc cần nâng cao hiệu quả của các cuộc thanh tra chuyên ngành; việc đôn đốc xử lý sau thanh tra nhiều địa phương còn lúng túng, chưa giải quyết triệt để dẫn đến tỷ lệ thu hồi về kinh tế còn thấp…

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, ngành Thanh tra tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KN, TC và phòng, chống tham nhũng.

Chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng; tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

Đồng thời, các cơ quan thanh tra phải tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, cơ sở, chủ động có phương án xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ...

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Thanh tra cho 28 cá nhân và lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thái Bình tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho 3 tập thể; 12 cá nhân…

Trọng Tài