Từ đầu năm đến nay, Thanh tra ngành Thuế đã tập trung vào các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và các tổ chức cá nhân có giao dịch đáng ngờ, các trường hợp doanh nghiệp chia tách, sát nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hóa...

Nội dung thanh tra, kiểm tra chú trọng vào các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị trường học, thiết bị khoa học kỹ thuật; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; các đường dây thành lập doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Đặc biệt tập trung thanh tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; công tác xử lý hóa đơn nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan địa phương thực hiện có hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực: Chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án; khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên; kinh doanh viễn thông, điện, điện tử, máy tính, ô tô, sữa, dược phẩm; kinh doanh của các tập đoàn bán buôn, bán lẻ; hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền; lĩnh vực sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu theo dự án ODA, vay ưu đãi từ nhà tài trợ và vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh…

Kết quả, toàn ngành Thuế hoàn thành thanh tra, kiểm tra 29.035 doanh nghiệp và kiểm tra 865.353 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.543.819 triệu đồng. Trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là 3.336.908 triệu đồng; xử lý phạt là 1.206.917 triệu đồng; số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước là 2.981.968 triệu đồng.

Chuyển cho cơ quan công an 741 hồ sơ, trong đó xử lý hình sự 13 vụ, cơ quan công an chuyển lại cơ quan thuế xử lý hành chính 45 vụ, tổng số tiền cơ quan thuế và cơ quan công an xử lý thu hồi ngân sách Nhà nước là 8.700 triệu đồng.

Tổng cục Thuế đã căn cứ vào tình hình và yêu cầu quản lý cũng như nguồn nhân lực, thời gian thực tế để chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống chủ động rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tập trung vào các nội dung: Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý nợ thuế và kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, tiến độ kiểm tra được triển khai kịp thời sát với kế hoạch chương trình công tác đã được xây dựng từ đầu năm.

Toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 671 cuộc thanh tra, kiểm tra (Tổng cục thực hiện 4 cuộc, các cục thuế thực hiện 175 cuộc và các chi cục thực hiện 492 cuộc); trong đó, có 642 cuộc theo kế hoạch và 29 cuộc đột xuất. Số đơn vị được kiểm tra là 750 đơn vị, số đơn vị có vi phạm là 79 đơn vị. Phát hiện số tiền thuế sai phạm là 3.012 triệu đồng qua việc kiểm tra chấp hành quy trình thủ tục, quy định trong thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý nợ, thu nợ, thu thuế hộ kinh doanh, thu trước bạ, sai phạm trong tiếp nhận và cấp phát chi tiêu kinh phí ngành, cho cán bộ thuế UNT nộp chậm tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, chiếm dụng tiền thuế ghi biên lại không đúng quy định... Trong đó: Số tiền kiến nghị thu hồi là 2.864 triệu đồng, kiến nghị khác 148 triệu đồng. Số tiền đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 650 triệu đồng.

Đáng chú ý, số cán bộ thuế vi phạm phát hiện qua kiểm tra là 135 người; đã xử lý hành chính 129 người (trong đó kiểm điểm rút kinh nghiệm 125 người, khiển trách 2 người, cách chức 1 người và buộc thôi việc 1 người).

Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được phát đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời. Qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục để chấn chỉnh công tác quản lý thuế trong nội bộ hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Ghi nhận những thành quả và những đóng góp to lớn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và sự phát triển bền vững của nền tài chính quốc gia, ngành Thuế vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước trao tặng. Đặc biệt, ngày 3/8/2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Thuế. Đây là lần thứ hai hệ thống Thuế được nhận phần thưởng cao quý này.

Ban Mai