Ngày 6/9, Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, xây dựng định hướng, kế hoạch năm 2020.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, các đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch cũng như thanh tra đột xuất.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện 40 cuộc thanh tra hành chính tại 126 đơn vị, đã kết thúc 28 cuộc, ban hành kết luận 27 cuộc, đang thực hiện 12 cuộc.

Qua thanh tra phát hiện có 16 đơn vị, tổ chức sai phạm với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng, trong đó giảm trừ dự toán 9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 18 tỷ đồng và 33.000m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 16 tổ chức và 5 cá nhân.

Các sở, ngành của tỉnh cũng tiến hành 511 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 6.745 tổ chức, cá nhân. Qua đó, phát hiện hơn 2.350 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành gần 1.450 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 25,7 tỷ đồng.

Theo đề xuất định hướng của Thanh tra tỉnh Bình Dương, năm 2020, tỉnh sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề nhạy cảm, được xã hội quan tâm, liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Bên cạnh đó, thanh tra đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại các cuộc đã được các sở, ngành, địa phương kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Công tác đã trao đổi một số nội dung trong thực hiện chế độ báo cáo, việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2020 đối với Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Tổ trưởng Tổ Công tác, đánh giá cao sự cố gắng của Thanh tra tỉnh Bình Dương trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ông Văn Tiến Mai đề nghị đơn vị cần tăng cường vai trò điều phối trong việc xử lý chồng chéo hoạt động thanh tra, kiểm tra tại địa phương; đồng thời bổ sung các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị, khu, cụm công nghiệp; công tác quản lý vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước để hoàn chỉnh báo cáo.

Cảnh Nhật