Chương trình được hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) nhằm thực hiện ký số các văn bản điện tử.

Các văn bản sẽ được gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản kết nối với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trên trục liên thông Chính phủ.

Khi hệ thống chính thức đưa vào sử dụng, quy trình xử lý bằng phương pháp “số hóa” sẽ rút ngắn thời gian trong việc xử lý, tiếp nhận thông tin trong việc quản lý, điều hành của các đơn vị.

Trước đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được ứng dụng thử nghiệm có một vài hạn chế. Nhiều ý kiến đóng góp về luồng xử lý văn bản, đề nghị bổ sung một số tính năng người dùng đã được ghi nhận và khắc phục.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thanh tra Chính phủ đang nỗ lực thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Đinh Mười