Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra chủ trì hội nghị.

Các học viên tham dự lớp tập huấn đã được Ban Tổ chức cung cấp tài liệu, truyền đạt, hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng khai thác, sử dụng và quản trị hệ thống thư viện điện tử; thảo luận, góp ý kiến để xây dựng thư viện điện tử thanh tra phát huy tối đa hiệu quả sử dụng; góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ, nhu cầu của các đối tượng trong và ngoài ngành Thanh tra.

Đắc Xuyên