Theo báo cáo của Sở Tài chính và Cục Thống kê, trong quý I/2020, thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt 4.388 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó thu nội địa đạt 4.138 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán và tăng 32,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 250 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán và bằng 60,3% so với cùng kỳ.

Mặc dù dự báo tình hình thu ngân sách từ các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh gặp rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tác động của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nhưng thu ngân sách quý I vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ năm 2019. Chi ngân sách địa phương quý I năm 2020 ước thực hiện 7.212 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thời gian tới, ngành Thuế, Hải quan tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế nhằm giúp các tổ chức, các nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả. Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. 

Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan và các ngành liên quan đánh giá tác động của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ đến sản xuất kinh doanh mặt hàng bia rượu, lĩnh vực kinh doanh hàng ăn, xuất nhập khẩu hàng hóa và thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến sản xuất kinh doanh. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ người nộp thuế.

Trong đó, thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí, đặc biệt đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19; có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đức Anh