Tham dự có các đại diện là lãnh đạo của thanh tra các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công thương và đại diện các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ.

Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của các bộ, ngành.

Thanh tra các bộ, ngành kinh tế đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn của bộ, ngành. 100% các đơn vị đều có chương trình kế hoạch đã được phê duyệt đúng thời gian quy định.

Ngay từ đầu năm, thanh tra các bộ đã triển khai, tổ chức thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác năm của đơn vị. Các cuộc thanh tra, kiểm tra được triển khai đúng kế hoạch và đúng pháp luật. Kết quả thanh tra đảm bảo chính xác, trung thực, kiến nghị của đoàn thanh tra có tính khả thi, là căn cứ pháp lý để cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra đúng pháp luật và có hiệu lực thi hành.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện 88 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị thu hồi số tiền 6,8 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ số tiền 313,7 triệu đồng; ban hành 158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 4,8 tỷ đồng; thu hồi giấy phép sản xuất phân bón trong thời hạn 6 tháng đối với 1 công ty; chuyển 2 vụ sản xuất phân bón giả sang cơ quan điều tra hình sự.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Thanh tra Bộ Công thương đã triển khai 8 cuộc thanh tra, 12 cuộc kiểm tra. Trong 12 cuộc kiểm tra thì có 3 cuộc kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về hóa chất; 4 cuộc kiểm tra chuyên ngành điện lực; 2 cuộc kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra; 1 cuộc theo dõi thi hành pháp luật tại 5 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra tại 16 đơn vị.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra và 2 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra; đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 tổ chức có vi phạm, tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 06 tháng, xử phạt 4 tổ chức với số tiền là 1,3 tỷ đồng.

Trước khi tiến hành hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dẫn đoàn thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công lên anh linh Bác về các thành tích, kết quả đã đạt được nhân dịp tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải thực hiện 12 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành 7 kết luận, yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 21,9 tỷ đồng; giảm trừ giá trị thanh toán trên 1,4 tỷ đồng; kiến nghị rà soát, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kiến nghị xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan sai phạm. 

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cũng đã thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó ban hành 7 kết luận đã thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước trên 19 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện 2 cuộc thanh tra hành chính, 257 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; ban hành 123 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 1,7 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện 42 đoàn thanh tra, kiến nghị xử lý hành chính đối với trên 55 tập thể và cá nhân vi phạm, xử lý về kinh tế số tiền 536,2 tỷ đồng; ban hành 55 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,4 tỷ đồng; đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra tổng số tiền là 36,1 tỷ đồng.

Ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, năm 2019 là năm tiền đề chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thanh tra Bộ Khối Kinh tế cũng đã làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, trao đổi, nêu vấn đề và tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực tiễn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Trong những tháng cuối năm 2019, Thanh tra Bộ Khối Kinh tế ngành tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch công tác của từng đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; tăng cường công tác phối hợp giữa thanh tra bộ, ngành với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực bộ, ngành mình quản lý, đảm bảo hiệu quả công tác tốt nhất, tránh chồng chéo. 

Đặc biệt, "chúng tôi chủ trương thanh tra đột xuất là chính, tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền", ông Nguyễn Văn Tiến, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh.

Thái Hải