Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP Uông Bí cho biết, trong năm 2019, TP đã tiếp 331 lượt công dân với 305 vụ việc. Trong đó, có 110 vụ việc về lĩnh vực đất đai; 154 vụ việc về lĩnh vực giải phóng mặt bằng và 41 vụ việc về lĩnh vực khác. Chủ tịch UBND TP đã tham gia 24 buổi tiếp công dân (TCD) định kỳ, đột xuất và 15 buổi đối thoại để giải quyết các vụ việc KN...

Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 319 đơn (giảm 216 đơn so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, có 310 đơn kiến nghị và 9 đơn KN, không có đơn TC. Đến nay, các đoàn xác minh đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết 9/9 đơn KN, đạt 100%.

Xử lý về kinh tế hơn 850 triệu đồng

Trong năm 2019, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP Uông Bí đã tiến hành 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Trong đó, có 5 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và 1 cuộc thanh tra trách nhiệm.

Đến nay, đã ban hành kết luận 4 cuộc thanh tra. Qua đó, kiến nghị thu hồi sai phạm gần 89 triệu đồng; giảm trừ quyết toán và điều chỉnh bút toán với tổng giá trị hơn 761 triệu đồng. Đồng thời, đã đôn đốc các đơn vị có sai phạm thực hiện nộp hơn 316 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ.

Đồng thời, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra TP đã tiến hành thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng 5 phòng ban và Chủ tịch UBND 7 xã, phường trên địa bàn trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC và Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị khắc phục.

Ngoài ra, UBND TP Uông Bí cũng đã tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 45 ngày 3/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, đã cơ bản giải quyết dứt điểm 9/9 vụ việc.

Ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết, trong năm 2019, công tác TCD, giải quyết KN, TC đã được Thành ủy, UBND TP quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Do đó, trên địa bàn không phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Các vụ việc phức tạp, đông người đã giảm, các vụ việc dễ xảy ra “điểm nóng” được kiểm soát ...

Điểm nổi bật của TP Uông Bí trong công tác này chính là tăng cường đối thoại. Trong quá trình giải quyết các cấp, các ngành luôn thống nhất quan điểm: Không chỉ là giải quyết hết thẩm quyền, hết thời hạn, thời hiệu mà giải quyết đến cùng vụ việc để đem lại quyền lợi chính đáng cho dân.

Tuy nhiên, ông Chiến cũng chia sẻ, tình trạng khiếu kiện liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để làm dự án vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra đối với cả dự án đã hoàn thành và dự án đang triển khai. Việc áp dụng các biện pháp để chấm dứt khiếu nại kéo dài vẫn gặp khó khăn; nhiều vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng do công dân cố tình tiếp khiếu nên đã gây khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Qua thực tế triển khai, để tăng cường hiệu quả của công tác TCD, giải quyết KN, TC, TP Uông Bí đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công chức phụ trách lĩnh vực này. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi tiếp nhận đơn cần hướng dẫn công dân thực hiện quyền KN, TC và khởi kiện theo đúng quy định pháp luật.

Trọng Tài