Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong (địa chỉ số 160 - 162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5).

Qua kiểm tra phát hiện công ty này có các hành vi: Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép; người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện ủy quyền hoặc cử người thay thế theo quy định.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Thanh tra Sở Y tế quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong 70 triệu đồng; đồng thời buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo quá vi phạm.

Trước đó, tháng 1/2019, công ty này cũng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hơn 34 triệu đồng về hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh, lập hồ sơ, bệnh án không ghi chép đầy đủ; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn.

Cảnh Nhật