Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo (địa chỉ số 241 Bis Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3) có hành vi sản xuất mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng (sản phẩm sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn, số lô 06021802/SNNM, ngày sản xuất 06/02/2018, hạn sử dụng 06/02/2021).

Sau khi lập biên bản vi phạm, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo số tiền 70 triệu đồng.

Đồng thời, buộc tiêu hủy mỹ phẩm; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của mỹ phẩm sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn nêu trên.

Trước đó, ngày 22/3/2019, Cục Quản lý Dược có thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt nghệ ngừa mụn số 06021802/SNNM, ngày sản xuất 06/02/2018, hạn sử dụng 06/02/2021; số tiếp nhận Phiếu công bố 001204/16//CBMP-HCM, do Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Cảnh Nhật