Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr-NV1 ngày 2/3/2015 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Mậu Nam và bà Nguyễn Thị Luyên, khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của một số cán bộ UBND xã Phượng Mao, UBND huyện Quế Võ, Phòng TN&MT và Chi cục Thuế huyện Quế Võ.

Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr-NV1 thống nhất với nội dung Kết luận số 490/KL-UBND ngày 30/6/2014 về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Mậu Nam của UBND huyện Quế Võ. Không chấp nhận khiếu nại của ông Nguyễn Mậu Nam và bà Nguyễn Thị Luyên đối với việc quản lý, sử dụng diện tích ao Chuôm Vũ ở thôn Mao Lại (giáp tỉnh lộ 279), xã Phượng Mao do cá nhân ông Nguyễn Mậu Nam và bà Nguyễn Thị Luyên và các cơ quan chuyên môn của huyện Quế Võ có những sai phạm đã được kết luận.   

Với những sai phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr-NV1, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ tiếp tục ban hành quyết định thu hồi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) được cấp theo Quyết định số 909/QĐ-UB ngày 27/6/2006 không đúng quy định; thông báo rộng rãi kết quả thu hồi và hủy bỏ 10 giấy CNQSDĐ trên phương tiện thông tin đại chúng (trước đó, Kết luận số 490/KL-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Quế Võ đã đề nghị thu hồi 6 giấy CNQSDĐ được cấp theo Quyết định số 909/QĐ-UB ngày 27/6/2006).

Giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện hướng dẫn Cty Nam Luyên (Cty của ông Nam, bà Luyên) làm thủ tục thuê đất toàn bộ diện tích thực tế còn lại, sau khi đã mở rộng đường tỉnh lộ 279 (nếu Cty có nhu cầu thuê đất) để được ký hợp đồng thuê đất theo quy định, theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm ký hợp đồng thuê đất; nếu sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND huyện Quế Võ có văn bản thông báo, mà Cty Nam Luyên không đến làm thủ tục để được thuê đất, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, phối hợp với Sở Xây dựng xem xét lại quy hoạch để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Thế nhưng, đến nay đã gần 5 năm, 10 hộ dân thuộc diện bị thu hồi giấy CNQSDĐ vẫn chưa nộp lại cho UBND huyện Quế Võ; Cty Nam Luyên vẫn sử dụng, kinh doanh trên diện tích hơn 2.000m2 mà không ký hợp đồng thuê đất theo quy định, nhưng UBND huyện Quế Võ vẫn “bó tay”?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Tiêm, Chánh Thanh tra huyện Quế Võ cho biết, thực hiện Kết luận số 490/KL-UBND và Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr-NV1, ngày 24/11/2014, UBND huyện Quế Võ đã ban hành Quyết định số 3119/QĐ-UBND về việc thu hồi 6 giấy CNQSDĐ và ng-|-y 27/2/2017, UBND huyện Quế Võ đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc thu hồi 4 giấy CNQSDĐ còn lại.

“Do các hộ dân không nộp lại 10 giấy CNQSDĐ, nên ngày 24/10/2018, UBND huyện Quế Võ ban hành Quyết định số 1560/QĐ-UBND về việc hủy 10 giấy CNQSDĐ đã cấp theo Quyết định số 909/QĐ-UB ngày 27/6/2006”, ông Tiêm cho biết.

Đối với nội dung hướng dẫn gia đình ông Nguyễn Mậu Nam làm thủ tục thuê đất, theo ông Tiêm, ngày 27/11/2017, Phòng TN&MT huyện Quế Võ đã có Văn bản số 170/CV-TNMT về việc lập hồ sơ thuê đất, gửi Cty Nam Luyên để Cty ho-|-n thiện hồ sơ thuê đất.

“Ngày 3/7/2018, UBND huyện Quế Võ đã ban hành Văn bản số 879/UBND-TNMT về việc lập hồ sơ đất đai, theo đó đề nghị Cty Nam Luyên nếu có nhu cầu thuê đất thì hoàn thiện hồ sơ trước ngày 13/7/2018. Quá thời hạn trên, UBND huyện Quế Võ báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Cty Nam Luyên vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất”, ông Tiêm cho biết.

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, hiện bà Nguyễn Thị Luyên tiếp tục có đơn khiếu nại về 2 quyết định thu hồi 10 giấy CNQSDĐ của UBND huyện Quế Võ, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quế Võ thu hồi 2 quyết định nêu trên.

Trụ sở UBND huyện Quế Võ. Ảnh: Trần Quý

Ngày 28/1/2018, Sở TN&MT tỉnh Bắc Ninh đã có Báo cáo số 35/BC-TNMT về việc xem xét đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Luyên gửi Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo nêu rõ, 2 quyết định của UBND huyện Quế Võ thu hồi 10 giấy CNQSDĐ đã cấp cho 10 hộ là các quyết định hành chính, phù hợp với quy định tại Điều 3, khoản 1, Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Đơn của bà Luyên gửi Chủ tịch UBND tỉnh là đơn khiếu nại đối với các quyết định hành chính của UBND huyện Quế Võ, nên đơn của bà Luyên thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ.

Tuy nhiên, do Chủ tịch UBND huyện Quế Võ chậm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Luyên, nên ngày 1/2/2019 và ngày 9/5/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 416/UBND-TNMT và Văn bản số 1567/UBND-TNMT, giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ giải quyết dứt điểm đối với khiếu nại của bà Luyên trong tháng 5/2019. Thế nhưng, đến nay, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bà Luyên.

Liên quan đến các sai phạm, một số cán bộ bị kỷ luật nhưng vẫn tiếp tục được đảm nhận chức vụ cao hơn, như ông Nguyễn Vân Phú bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, nhưng hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phượng Mao; ông Nguyễn Anh Thắng, nguyên Phó phòng TN&MT huyện bị khiển trách, nay đang giữ chức Phó Ban tổ chức Huyện ủy Quế Võ; còn ông Nguyễn Mậu Nam thì đang đương chức Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ?

Theo ông Nguyễn Minh Cảnh, tháng 9/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, đôn đốc thực hiện và có đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy chuyển vụ việc này sang cơ quan Cảnh sát điều tra. Thế nhưng, Thường trực Tỉnh ủy vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo.

Đến bao giờ UBND huyện Quế Võ mới thực hiện xong các nội dung trong Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr-NV1 ngày 2/3/2015 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, và liệu vụ việc này có được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Trần Quý