Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn, thư qua đường bưu điện hoặc các trường hợp hợp lệ khác đến Trụ sở TCD tỉnh để được tổng hợp và xử lý đảm bảo đúng quy định mà không nhất thiết phải trực tiếp đến Trụ sở TCD tỉnh.

Trong trường hợp thật sự cần thiết thì chỉ đi cá nhân hoặc cử đại diện (nếu là đoàn đông người có cùng một nội dung đề nghị, kiến nghị, phản ánh).

Bên cạnh đó, công dân khi đến Trụ sở TCD tỉnh phải chủ động đeo khẩu trang từ nhà và tự giác chấp hành việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng chờ để nộp đơn làm thủ tục được tiếp; không tụ tập thành từng nhóm.

Ban TCD tỉnh có biện pháp giữ vệ sinh, khử trùng khu vực Trụ sở TCD tỉnh. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh thực hiện việc TCD thường xuyên, đảm bảo các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý bình thường theo đúng quy định.

Hội đồng TCD tỉnh không tiếp các trường hợp đã có quyết định, kết luận, văn bản đang chỉ đạo việc giải quyết và thông báo chấm dứt việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền mà đến nay không có chứng cứ, tình tiết mới.

Thông báo có hiệu lực đến khi Nhà nước có công bố về việc hết dịch bệnh Covid-19.

Trọng Tài