Tham dự có hơn 80 cán bộ lãnh đạo thanh tra các huyện, thị xã, TP và các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Nội dung tập huấn bao gồm: Việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; hướng dẫn tổng kết, báo cáo kết quả và giải quyết những vướng mắc về thanh tra chuyên đề năm 2019 đối với cuộc thanh tra thuốc, vật tự y tế và bảo hiểm xã hội.

Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo.

Đây là cơ sở nhằm giúp cho hệ thống thanh tra Nhà nước ở tỉnh nắm chắc nghiệp vụ và vận dụng vào công tác thanh tra trong thời gian đến.

P.V