Trước đó, ngày 28/6/2019, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C do đã khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới của độ sâu được phép khai thác.

Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ Hoàng Quang Trung đã có Văn bản số 296 cùng ngày tham mưu đề xuất gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Đến ngày 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đã ký Quyết định 1746 về việc xử phạt đối với Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ do đã khai thác vượt quá phạm vi ranh giới của độ sâu được phép khai thác theo quy định tại Điểm b, khoản 4, Điều 36 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền 100 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ còn chịu hình thức xử phạt bổ sung bằng cách tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 4 tháng.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Thanh tra tỉnh xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi, vi phạm của Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, Chi nhánh tại Phú Thọ để thu nộp lại ngân sách Nhà nước theo quy định.

Nam Dũng