Tại buổi tiếp, đại diện công dân trình bày nội dung đơn tố cáo đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn và UBND TP, cụ thể như sau:

Năm 2001, Sở Xây dựng và UBND TP Lạng Sơn lập kế hoạch không đúng với quy hoạch chung xây dựng đô thị TP Lạng Sơn, khu đất khối 2 thuộc phường Vĩnh Trại là trung tâm công cộng và đất cây xanh đã được phê duyệt tại Quyết định 53/2001/QĐ/UB. 

Ngày 8/12/2004, UBND tỉnh lại ra Quyết định 1924/QĐ-UB-XD phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Tiểu khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại trên phần diện tích nêu trên khi chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại. 

Trong khi đó, lại đưa diện tích đất 476,2m2 của cá nhân ông Mai Đức Lâm đang sử dụng vào quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 548,6m2, lớn hơn phần diện tích đất hợp lệ của ông Lâm vào năm 2005 và cho phép chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp theo Quyết định 1693/QĐ mà phần diện tích này đã được nêu trong Quyết định 53/2001/QĐ/UB, theo các hộ dân thì đó là hành vi cố ý làm trái quy định.

Mặt khác, công dân cũng tố cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư lập quy hoạch chi tiết phường Vĩnh Trại khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, diện tích đất thực tế của dự án lớn hơn diện tích đất đã được phê duyệt tại Quyết định 1808 ngày 14/9/2005 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang và phát triển khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại. 

Công dân cũng cho rằng, việc mở rộng thêm về phía Nam khu dân cư không đúng với mốc giới trong Tờ trình 625/TT-UB của UBND TP ngày 11/7/2005 xin thu hồi giao đất cho UBND TP để quy hoạch xây dựng tiểu khu tái định cư khối 2, phường Vĩnh Trại. 

Phía Đông cạnh tiếp giáp đường Bà Triệu là 68,5m, nhưng tại Biên bản đo đạc thực tế ngày 18/4/2014 thể hiện cạnh này là 88,09m, dài hơn gần 20m so với tờ trình trên.

Ngoài ra, công dân còn khiếu nại một số diện tích của công dân đang bị chiếm dụng, không được trình lên để phê duyệt bồi thường, hỗ trợ; ban hành quyết định chi trả bồi thường không đúng với quyết định đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định 19/QĐ bán đấu giá trên phần diện tích của dự án trong khi các hộ dân đang có đơn khiếu nại tập thể và các hộ dân đang chờ kết luận của đoàn thanh tra liên ngành...

Theo đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn, các nội dung đơn trình bày của công dân tại buổi tiếp công dân hôm nay đã được các cấp, ngành, ban liên quan giải quyết và khẳng định: Việc thu hồi đất là đúng quy định của pháp luật và việc sử dụng đất thực hiện dự án là đúng mục đích.

Sau khi nghe nội dung trình bày của các công dân và giải trình của các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho rằng nội dung đơn của các hộ dân trình bày chưa rõ ràng, nên chưa thể kết luận. Đồng thời, hướng dẫn và yêu cầu các hộ dân viết đơn lại theo đúng quy định và cụ thể.

Phó Tổng Thanh tra cũng mong các hộ dân phường Vĩnh Trại hợp tác với các cơ quan chức năng và chờ kết luận của cơ quan thanh tra.

Thái Hải