Theo đó, kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội cho thấy các vi phạm liên quan đến đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn kéo dài từ năm 2006 đến nay là rất phức tạp; chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã buông lỏng quản lý, chưa đôn đốc kiểm tra, giám sát dẫn đến các vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận từ năm 2006 đến nay chưa được xử lý dứt điểm và phát sinh thêm các vi phạm mới, gây bức xúc dư luận.

Thực trạng quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn là rất phức tạp và có nhiều vi phạm, UBND TP Hà Nội cần tập trung xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình xử lý phải gắn với từng thời điểm cụ thể, gắn với các chính sách pháp luật của đất đai qua các thời kỳ; quy hoạch đất rừng được phê duyệt; xem xét yếu tố lịch sử, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân; việc xử lý phải nghiêm minh nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân có liên quan qua từng thời kỳ: Giai đoạn từ trước năm 1998 (khi thực hiện chương trình trồng rừng PAM và chương trình 327/CT); giai đoạn từ năm 1998 - 2008 khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2334 ngày 11/6/1998 phê duyệt quy hoạch chi tiết đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Sóc Sơn và Quyết định số 2100 ngày 29/5/2008 phê duyệt điều chỉnh rừng Sóc Sơn; và giai đoạn từ năm 2008 đến nay để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, có lý, có tình không để phát sinh điểm nóng, không để vụ việc kéo dài. Các vụ việc cố tình, vi phạm sai thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 2100 ngày 29/5/2008 của UBND TP Hà Nội phải được xử lý nghiêm minh tùy theo mức độ vi phạm, đặc biệt là vi phạm trong quá trình chuyển nhượng đất đai trái pháp luật, các công trình xây dựng trái phép có quy mô lớn.

Đối với các trường hợp người dân khiếu nại về xác định lại nguồn gốc sử dụng đất, tính pháp lý của Quyết định số 2100 ngày 19/5/2008 thì phải xem xét giải quyết khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật và UBND TP Hà Nội khẩn trương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy hoạch và xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch rừng tránh trùng lấn đất của khu dân cư theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2664ngày 22/5/2006 của Văn phòng Chính phủ.

UBND TP Hà Nội kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra các vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp tập thể, cá nhân cố ý vi phạm, chuyển nhượng đất công, đất rừng trái pháp luật, vụ việc nào có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đất rừng huyện Sóc Sơn tại Văn bản số 754/TTCP ngày 17/4/2006 của Thanh tra Chính phủ và kết quả việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2664 ngày 22/5/2006 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã kết luận những gì? Chúng tôi sẽ trở lại để bạn đọc theo dõi.

Phương Hiếu