Hiện đã ban hành kết luận 36 cuộc, qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 4,1 tỷ đồng và hơn 457,4 nghìn mét vuông đất, kiến nghị thu hồi hơn 3,8 tỷ đồng và hơn 445,6 nghìn mét vuông đất, thu hồi 978 triệu đồng, kiến nghị khác 280 triệu đồng và hơn 11,7 nghìn mét vuông đất, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 3 tổ chức, 12 cá nhân, xử lý kỷ luật 6 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 5 đối tượng.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 63 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, số tiền phải thu hơn 3,5 tỷ đồng, qua kiểm tra đôn đốc đã thu được hơn 1,1 tỷ đồng.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành triển khai hơn 6,7 nghìn cuộc thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 7.766 cá nhân và 940 tổ chức, phát hiện 1.075 cá nhân và 342 tổ chức vi phạm, kiến nghị thu hồi 92 triệu đồng, số tiền tịch thu tài sản vi phạm hơn 1,9 tỷ đồng, đã ban hành 747 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Đã thu qua kiến nghị thu hồi, tịch thu tài sản vi phạm và xử phạt hơn 7,4 tỷ đồng (đạt 78%). 

Lê Phương