Theo Kế hoạch tuyên truyền Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 9/12/2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức tọa đàm về phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội.

Tọa đàm nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biển về Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; cập nhật kết quả thực hiện Công ước của Việt Nam, nhất là công tác đi đánh giá và được đánh giá trong chu trình đánh giá thứ 2. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những điểm mới cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tọa đàm dự kiến có 110 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đại diện Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đến từ các khối Trung ương, địa phương.

Đặc biệt, cũng nhân Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ in và phát hành khoảng 7.000 cuốn cẩm nang về phòng, chống tham nhũng đến thanh tra các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.

Thân Giang