Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cho thấy, trong năm 2019, Công đoàn TTCP thường xuyên chỉ đạo các Công đoàn bộ phận triển khai đến đoàn viên và người lao động việc chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của ngành, cơ quan, đơn vị; việc thực hiện Quyết định số 1924/QĐ-TTCP ngày 22/8/2013 của Tổng Thanh tra về việc thực hiện Quy chế làm việc tại trụ sở cơ quan nhằm đổi mới phong cách, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc.

Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Tổ chức đoàn kiểm tra tại 6 Công đoàn bộ phận về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, đoàn viên tại TTCP, nhằm phát hiện những vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời, đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ, công chức trong cơ quan, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và sự tin tưởng tuyệt đối của đoàn viên công đoàn đối với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP.

Công đoàn TTCP đã tham gia các hội đồng: Nâng lương, nâng ngạch, hội đồng kỷ luật… Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa như thăm hỏi đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ, tết; phát động đoàn viên Công đoàn tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức gặp mặt đoàn viên Công đoàn là thương binh, con liệt sỹ nhân ngày 27/7; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 50.000.000 đồng

Phối hợp với Công đoàn Báo Thanh tra tổ chức chương trình thiện nguyện tại 4 điểm trường tại huyện Tủa Chù, tỉnh Điện Biên… với tổng số tiền là gần 400 triệu đồng.

Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn TTCP đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền “Tháng Công nhân”, “Ngày Pháp luật”, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế...

Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Công đoàn TTCP thường xuyên làm tốt công tác thông tin thời sự, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ

Bên cạnh những thành tích đạt được, BCH Công đoàn TTCP cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Nội dung hoạt động phong trào công chức, viên chức ở một số Công đoàn bộ phận chưa đều.

Các BCH Công đoàn bộ phận hoạt động còn phụ thuộc nhiều vào hoạt động của chính quyền; một số cán bộ Công đoàn chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với hoạt động Công đoàn.

Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc ở một số đoàn viên Công đoàn chưa nghiêm, ý thức đoàn viên chưa được chú trọng, đề cao; chưa tự giác nâng cao hiệu quả 8 giờ làm việc.

Vẫn còn hiện tượng đơn, thư tố cáo kéo dài gây dư luận không tốt trong và ngoài cơ quan.

Nguyên nhân được chỉ ra là do tính chất công việc của cơ quan không đồng nhất, lực lượng thường xuyên phân tán; cơ sở vật chất còn hạn chế do đó việc tổ chức các hoạt động như thể dục, thể thao tuy đã có chủ trương, kế hoạch nhưng việc tổ chức thực hiện ở cơ quan và các Công đoàn bộ phận gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ làm công tác Công đoàn đều là kiêm nhiệm dẫn đến chưa đầu tư thời gian thoả đáng cho công tác công đoàn; tính tự giác, tinh thần trách nhiệm của số ít đoàn viên tham gia xây dựng cơ quan và các hoạt động phong trào bề nổi của Công đoàn còn hạn chế, chưa thật nhiệt tình.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020, Công đoàn TTCP tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức toàn cơ quan được tiến hành thường xuyên, liên tục, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP trên các lĩnh vực.

Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, kỷ luật và phương pháp làm việc, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện văn hóa thanh tra, phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức thanh tra “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu - Liêm khiết” xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức, tự giác và tích cực tham gia phong trào thi đua do TTCP, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao sức khỏe để công tác tốt; củng cố và duy trì hoạt động câu lạc bộ văn hóa thể thao của cơ quan: cầu lông, bóng bàn, tennis, bóng đá… tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống ngành Thanh tra.

Phấn đấu 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu nguồn phát triển cho tổ chức Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể cơ quan vững mạnh.

Phối hợp với cơ quan thi đua của cơ quan làm tốt công tác thi đua, bình xét khen thưởng nhằm động viên kịp thời những cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành cũng như các đợt thi đua của cơ quan TTCP.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TQ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn TTCP đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu BCH Công đoàn TTCP cần sâu sát hơn trong việc triển khai các hoạt động công đoàn đến từng công đoàn cơ sở. Khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2019 để hoàn thành tốt công tác công đoàn trong năm 2020.

Đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch ghi nhận những đóng góp của Công đoàn TTCP trong công tác hoạt động công đoàn tại cơ sở và Công đoàn Khối, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

“Mặc dù với đặc thù công việc kiêm nhiệm, nhưng BCH Công đoàn TTCP đã có nhiều cố gắng tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích, chăm lo đời sống cho công đoàn viên; tổ chức được nhiều cuộc thiền nguyện có ý nghĩa. Mong rằng, trong năm 2020, Công đoàn TTCP tiếp tục hoàn thành tốt công tác công đoàn, tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực tham gia các chương trình hoạt động của công đoàn Khối và Công đoàn Viên chức Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Đông nhấn mạnh.

TQ