Quý I năm 2019, toàn ngành Thanh tra Thái Bình đã triển khai 11 cuộc thanh tra hành chính và 22 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 69 đơn vị.

Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đôn đốc thu hồi sai phạm hơn 1,4 tỷ đồng; thanh tra các huyện, thành phố triển khai 6 cuộc thanh tra tại 23 đơn vị; thanh tra các sở, ngành thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 41 đơn vị.

Qua thanh tra, đã phát hiện và kiến nghị thu hồi sai phạm kinh tế gần 3 tỷ đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 322 triệu đồng.

Cùng kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.406 lượt công dân, có 15 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 536 đơn.

Qua phân loại có đơn 15 đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC); 91 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết; số đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện thụ lý là 430 đơn. Đến nay, đã giải quyết 9 đơn KN, TC; 70 đơn kiến nghị, phản ánh...

Nội dung KN, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; chế độ chính sách…

Nội dung TC tập trung vào việc TC cán bộ vi phạm về quản lý kinh tế, đất đai, xây dựng cơ bản và thực hiện chính sách xã hội; TC thủ trưởng một số cơ quan hành chính thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC...

Tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề biên chế cho lực lượng thanh tra; việc giải quyết các tồn tại do lịch sử để lại trong lĩnh vực đất đai; sự bất cập khi áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn...

Đồng thời, đề nghị Thanh tra tỉnh cần tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; sớm cho ý kiến, quan điểm giải quyết về một số vụ việc kéo dài, phức tạp; đối với một số vụ việc đã được giải quyết nhiều lần nhưng công dân cố tình không chấp nhận, Thanh tra tỉnh cần có hướng dẫn để ban hành văn bản chấm dứt giải quyết...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra tỉnh Thái Bình Vũ Quang Dương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo thanh tra các địa phương. Thời gian qua, các vụ việc KN, TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được các đơn vị chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tình hình.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh cũng nhấn mạnh, thời gian tới, thanh tra các huyện, thành phố cần tiếp tục duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC mới phát sinh. Đồng thời, phải gắn hoạt động thanh tra kinh tế xã hội với việc giải quyết KN, TC của công dân và phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Trọng Tài