Toàn ngành Thanh tra Quảng Bình đã thực hiện tổng cộng 233 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm gần 15 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 8,3 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 3,4 tỷ đồng; kiến nghị khác trên 3,2 tỷ đồng. Số tiền đã thu hồi gần 8,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73,1%.

Quý IV năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thanh tra theo kế hoạch đã đề ra, trọng tâm là thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; thanh tra, kiểm tra việc xây dựng…. 

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng sẽ tăng cường chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Duy Hưng