Kiến nghị chấn chỉnh nhiều cơ chế, chính sách

Trong không khí hân hoan chào đón kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng chia sẻ, do kịp thời đổi mới, phương thức hoạt động lấy mục tiêu ngăn chặn phòng ngừa sai phạm là chủ yếu, đề cao quy chế, nguyên tắc, lề lối làm việc và được tăng cường thêm lực lượng cán bộ, Thanh tra Bộ Tài chính đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước.

Chia sẻ về những điểm nhấn, kết quả hoạt động, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, từ khi được thành lập đến nay, Thanh tra Bộ luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các mặt công tác. Đáng chú ý là Thanh tra Bộ đã có nhiều đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các chế độ, chính sách về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, các dịch vụ, các định mức kinh tế kỹ thuật đối với các Bộ như: Giao thông Vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ, Công thương... 

Đối với một số tỉnh, TP thuộc Trung ương được thanh tra cũng có nhiều kiến nghị việc xây dựng và ban hành các loại phí có phát sinh trên địa bàn tỉnh theo quy định về phí, lệ phí; việc ban hành hoặc sửa đổi quy chế đấu giá đất tại địa phương; quy định hướng dẫn về phương pháp xác định giá cho thuê đất đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phù hợp với thực tế tại từng địa bàn, từng vị trí; quy định thu ứng trước tiền hạ tầng đối với các chủ đầu tư; điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên...

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. 

Công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định tại Quy trình xử lý sau thanh tra từ khâu tiếp nhận hồ sơ, theo dõi đôn đốc, xử lý giải trình kiến nghị của đối tượng thanh tra, đến việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra. 

Về lĩnh vực này, Thanh tra Chính phủ đã đánh giá công tác xử lý sau thanh tra của Bộ Tài chính nề nếp, thực hiện đúng quy trình thủ tục, giải quyết thấu tình, đạt lý các kiến nghị của đơn vị, từ đó tăng tính thuyết phục của kết luận thanh tra... Mặt khác, Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. 

Tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp về PCTN

Đánh giá về tình hình tham nhũng và công tác PCTN, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính luôn chú trọng công tác PCTN trên cả hai phương diện, quản lý ngành và quản lý nội bộ bằng việc thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Nhà nước, bám sát phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch công tác và chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Thanh tra Chính phủ; tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp về PCTN, đặc biệt là công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Chánh Thanh tra dẫn chứng, chỉ tính trong quý I/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức 75 lớp học và hội thảo để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về PCTN... và các Chỉ thị, Quyết định của Trung ương về PCTN với hơn 5.558 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác PCTN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thanh tra Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: TT

 

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đều đã xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nhằm giúp cho cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 

Chẳng hạn tại Tổng cục Hải quan triển khai hệ thống camera giám sát và Phòng giám sát hải quan trực tuyến cho phép giám sát quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hành vi tiêu cực của công chức hải quan; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về các biểu hiện gây phiền hà, tiêu cực của công chức hải quan để có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để.

“Trong quý I/2019, Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 952 người. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định”, ông Vượng nhấn mạnh.

Thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý vi phạm hàng ngàn tỷ đồng

Chia sẻ về kết quả thanh tra, kiểm tra, Chánh Thanh tra Trần Văn Vượng nhấn mạnh đến tính chủ động trong tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quản lý của ngành, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Ông cho biết, chỉ tính riêng quý I/2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 6.251 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 52.636 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 2.502 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 6.940.805,4 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 1.823.847,4 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 4.683.127 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 433.831 triệu đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước 1.375.401 triệu đồng.

Thanh tra Tài chính luôn có ý thức xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh, có kỹ năng thanh tra, kiểm tra. Ảnh: NNK

 

Qua thanh tra, đã kiến nghị yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án... Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Dẫn chứng về công tác này ở Tổng cục Thuế, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đánh giá cao công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Trong những tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách Nhà nước, chống chuyển giá; tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao; thanh tra các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; đồng thời tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Kết quả, quý I/2019, toàn hệ thống Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra 5.562 doanh nghiệp và kiểm tra 52.636 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 5.010.090 triệu đồng, trong đó: Tiền truy thu, truy hoàn là 918.730 triệu đồng; xử phạt là 334.130 triệu đồng; giảm lỗ là 3.565.790 triệu đồng; giảm khấu trừ là 191.440 triệu đồng. Số thuế đã nộp ngân sách Nhà nước là 544.190 triệu đồng. 

Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được phát hiện đều được kiến nghị, xử lý, thu hồi về tài chính; các cán bộ có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm và kịp thời; qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế. 

Ban Mai