Trước thực trạng các cơ sở hoạt động lĩnh vực y tế không chấp hành các quy định của pháp luật trên địa bàn, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp, tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở hoạt động không phép, hoạt động không tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế.

Về mô hình phòng khám, sau khi kiểm tra, các đơn vị thường vi phạm về việc lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định, không đáp ứng các điều kiện về nhân lực, về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động. Hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi, thu giá dịch vụ cao hơn giá đã niêm yết, quảng cáo dịch vụ vi phạm chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Về lĩnh vực phân phối và bán lẻ thuốc, các sai phạm bị phát hiện như: Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, bán buôn thuốc có giấy chứng nhận đã hết thời hạn, bán buôn sản phẩm y tế cho cơ sở không có chức năng kinh doanh thuốc, vi phạm về điều kiện bảo quản thuốc, các sản phẩm không phải là thuốc nhưng để cùng khu vực với thuốc…

Về dịch vụ thẩm mỹ không phép, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt và yêu cầu ngưng hoạt động, đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc triệt để, giám sát việc thực hiện của các cơ sở vi phạm.

Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, các đơn vị còn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc cải chính thông tin; tháo gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, thu hồi, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề...

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế sẽ làm rõ thêm căn cứ về các cá nhân thực hiện tiêm các dịch vụ thẩm mỹ khi chưa được phép và xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đinh Mười