Trong đó, triển khai 33 cuộc thanh tra hành chính với 72 đơn vị được thanh tra. Tại thời điểm báo cáo, đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại 08 đơn vị, ban hành 08 kết luận thanh tra.

Qua công tác thanh tra đã xác định được 8/72 đơn vị được thanh tra có vi phạm với tổng số tiền sai phạm kiến nghị thu hồi về ngân sách 403,7 triệu đồng, đến nay đã thu hồi được 250,5 triệu đồng; không có kiến nghị xử lý về hành chính đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm.

43 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 103 tổ chức và 352 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 142 tổ chức, cá nhân có vi phạm; ban hành 291 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 613 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi về ngân sách 402,4 triệu đồng.

Một buổi công khai kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lào Cai. Ảnh: TH 

Về công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra tỉnh đã triển khai 02 đoàn thanh tra tại các sở: Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông. Đoàn vẫn đang thực hiện các nội dung thanh tra theo đúng kế hoạch.

Đối với công tác xử lý sau thanh tra, trong quý I/2019, các cơ quan chức năng đã thu hồi được 2,04 tỷ đồng vào ngân sách trên tổng số tiền đang theo dõi, đôn đốc xử lý về kinh tế đầu kỳ 19,04 tỷ đồng.

Về đất đai, tiếp tục rà soát, kiểm tra 02/08 dự án để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi theo quy định.

Trong qúy I/2019, toàn tỉnh đã tiếp 467 lượt công dân với 578 công dân; có 468 vụ việc cũ và mới phát sinh. Tiếp nhận, xử lý 752 đơn thư đủ điều kiện thụ lý, trong đó có 275 đơn khiếu nại và 31 đơn tố cáo, số đơn còn lại với nội dung kiến nghị, phản ánh. Các đơn thư đủ điều kiện thụ lý đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, hiện Công an tỉnh đang thụ lý và điều tra 03 vụ với 05 bị can, trong đó có 01 vụ/01 bị can kỳ trước chuyển sang.

TQ