Tham dự có lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, đại diện các cục vụ đơn vị, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn các bộ phận.

6 tháng đầu năm, Công đoàn TTCP tiếp tục được đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của  cơ quan đơn vị.

Theo đó, Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như tham gia xây dựng pháp luât, chính sách chế độ liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động, tổ chức Công đoàn; công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Trong đó, Công đoàn TTCP đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan, như: Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các đợt sinh hoạt văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành; tổ chức cho đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia Giải Cầu lông Toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 16; tổ chức chu đáo Ngày Phụ nữ Việt Nam, 8/3; liên hoan văn nghệ cho các cháu thiếu nhi dịp 1/6.

Bên cạnh đó, Công đoàn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra và hoạt động ủy ban kiểm tra.

Tuy nhiên, công tác Công đoàn và hoạt động phong trào công nhân viên chức của cơ quan vẫn còn hạn chế, do BCH Công đoàn TTCP đều là kiêm nhiệm, cơ cấu phân tán nhiều đơn vị vùng miền; hoạt động của các ủy viên BCH Công đoàn chưa đồng đều; công tác kiểm tra Công đoàn vẫn còn hạn chế; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa  đầy đủ kịp thời…

6 tháng cuối năm, Công đoàn TTCP tiếp tuc đẩy mạnh các hoạt đông, cụ thể, không ngừng đổi mới nội dung hình thức; vận động cán bộ,công chức, viên chức gương mẫu thực hiện văn hóa thanh tra, phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ thanh tra: "Trung thành - Sáng tạo - Gương mẫu - Tận tụy - Liêm khiết”… Phấn đấu 100% cán bộ,  công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ công chức vi phạm  kỷ luật.                                      

              Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Hoàng Thái Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Thái Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đánh giá cao những hoạt động của BCH Công đoàn TTCP trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và đề xuất các giải pháp để Công đoàn các bộ phận hoạt động hiệu quả, quan tâm đến quyền và  lợi ích của người lao động.

Trong đó, nên giải quyết dứt điểm những kiến nghị của Công đoàn Báo Thanh tra về việc triển khai dự án nhà ở CT5 Tây Nam Kim Giang kéo dài hơn 10 năm nay. Theo ông Dương, vấn đề nhà ở của cán bộ, người lao động Báo đã trải qua 3 thời kỳ lãnh đạo vẫn chưa giải quyết dứt điểm, đây không phải là vấn đề quyền lợi của công đoàn viên, mà còn mang tính kỷ luật, kỷ cương của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn về công tác nghiệp vụ công đoàn với chủ đề: “Một số vấn đề về  dân chủ cơ sở”.

 T.Uyên