5 năm qua (từ năm 2010 - 2014), Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tổ tiếp công dân các huyện, thị; thanh tra các sở, ngành và cấp huyện tiếp dân thường xuyên được gần 20.000 lượt người và 84 lượt đoàn KN tập thể. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các ngành tiếp dân định kỳ và đột xuất được trên 3.000 lượt người. Qua công tác tiếp công dân, các cấp, ngành đã giải thích, tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, về KN, TC và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan thẩm quyền, đồng thời thụ lý giải quyết 3.863/3.986 đơn, đạt tỷ lệ 96,91%.

Thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã phối hợp với Tổ Công tác Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, đông người, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã kiểm tra rà soát được 8/8 vụ việc (trong đó có 1 vụ đông người), Thanh tra Chính phủ đã thống nhất với địa phương ra thông báo chấm dứt giải quyết KN đối với 8/8 vụ việc trên do địa phương đã giải quyết thấu tình đạt lý.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 21/10/2013 chỉ đạo tiếp tục rà soát các vụ việc KN tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát đối với 15 vụ việc. Đến nay đã kết luận 10/15 vụ, còn 5 vụ đang xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời tiến hành lập thủ tục thống nhất với các ngành, đối thoại với công dân và ra thông báo chấm dứt giải quyết KN.

Tuy chính quyền các cấp và cơ quan chức năng đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KN, TC nhưng từng lúc vẫn còn tình trạng tái khiếu phức tạp. Đáng chú ý là các đoàn KN đông người có sự tổ chức chặt chẽ, tính chất bức xúc.

Qua thực tế công tác quản lý Nhà nước cho thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự bất cập, còn có điểm chưa phù hợp thực tế của chính sách pháp luật hiện hành, đặc biệt là các chính sách liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; công tác quản lý kinh tế ở một số địa phương còn biểu hiện nhiều hạn chế, vi phạm chậm được khắc phục, nhất là về các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; một số vụ việc KN đã có biểu hiện bị kẻ xấu kích động, xúi giục, làm cho tình hình KN vốn đã phức tạp, lại càng phức tạp thêm.

Để làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo công tác giải quyết KN, TC trong thời gian tới. Trong đó, chỉ đạo cơ quan quản lý Nhà nước các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, coi công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhất là những nơi có KN phức tạp, đông người; chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KN, TC và tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền, phấn đấu hàng năm giải quyết KN, TC đạt từ 90% trở lên; tiếp tục tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải dân chủ, công khai, đúng chính sách, pháp luật, sát thực tế, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Các cơ quan chức năng trong phạm vi nhiệm vụ được giao, định kỳ thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật KN, Luật TC đối với Chủ tịch UBND cấp dưới, thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp để kịp thời chấn chỉnh mặt hạn chế, yếu kém và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC để xảy ra tình hình KN phức tạp.

Với những giải pháp đồng bộ trên cùng sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước, tin tưởng rằng tình hình giải quyết KN, TC của tỉnh Kiên Giang sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thanh Hương