Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã đọc diễn văn, ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam, trong đó có Thanh tra tỉnh Hòa Bình. 

Sau ngày tái lập tỉnh Hòa Bình (năm 1991), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, Thanh tra Hòa Bình đã lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức trướng cho ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Điểm nổi bật của hoạt động thanh tra trong những năm qua là chuyển từ thanh tra vụ việc sang thanh tra chuyên đề, lĩnh vực; tăng cường thanh tra trách nhiệm hành chính đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, tập trung cho khâu phòng ngừa sai phạm; đẩy mạnh công tác hướng dẫn nghiệp vụ, khắc phục chồng chéo và lựa chọn nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương pháp làm việc, rút ngắn thời gian thanh tra trực tiếp tại cơ sở, qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí hành chính.

Từ năm 1991 đến 2015, toàn ngành đã tiến hành 3.410 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tổ chức tiếp 26.236 lượt công dân; nhận và xử lý 19.376 lượt đơn thư các loại, đã giải quyết 4.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước và trả lại cho tập thể, cá nhân trên 58,4 tỷ đồng, trên 1.300 ha đất các loại; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 380 cán bộ có sai phạm.

Ghi nhận những thành tích trên, năm 2010, Thanh tra Hòa Bình đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2006 - 2010, năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang tặng hoa chúc mừng nganh Thanh tra Hòa Bình.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà ngành Thanh tra Hòa Bình đã đạt được trong những năm qua. 

Trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra đề nghị ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình cần tăng cường đổi mới hoạt động thanh tra, thường xuyên nắm bắt tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các lĩnh vực quản lý thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên; quản lý sử dụng tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách bồi thường, giải tỏa, các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia; Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Chỉ thị 35, Chỉ thị 14; tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cao; tham mưu giải quyết đúng chính sách, pháp luật trên 85% vụ việc thuộc thẩm quyền. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn liền với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng... 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị Thanh tra tỉnh Hòa Bình: Phải xây dựng đội ngũ Thanh tra thật sự đủ mạnh, chú trọng đào tạo bồi dưỡng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới".

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Phát biểu với cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của ngành Thanh tra Hòa Bình trong những năm qua. Đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra Việt Nam, ngành Thanh tra Hòa Bình tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Thanh tra trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh vững vàng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã trao Kỷ niệm chương cho 32 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác thanh tra. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang đã tặng hoa chúc mừng và bức trướng ghi dòng chữ "Ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành - phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới".

                                                                              Hồng Bài