Có nhiều hoạt động khoa học

Năm 2019, Viện CL&KHTT có nhiều hoạt động khoa học, xây dựng thể chế quan trọng, đồng thời cũng là năm có nhiều thay đổi về mặt nhân sự và cơ sở vật chất.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện CL&KHTT đã chủ trì, phối hợp triển khai 5 đề tài cấp bộ và trọng điểm cấp bộ năm 2018 - 2019. Về cơ bản, nội dung nghiên cứu của các đề tài khoa học đều bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn của ngành.

Nhiều đề tài nghiên cứu đã làm rõ và cung cấp cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn hoạt động thanh tra như: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vai trò của các cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển; hoàn thiện pháp luật tiếp công dân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra theo yêu cầu của Chiến lược Phát triển ngành Thanh tra…

Viện CL&KHTT cũng đã tiến hành 2 hoạt động nghiên cứu, khảo sát, gồm “Hợp nhất cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan kiểm tra của Đảng - Cơ sở khoa học và một số vấn đề đặt ra” và “Sự phối hợp giữa các cơ quan trong tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân - Kinh nghiệm thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật”; tổ chức 8 buổi sinh hoạt khoa học và 2 hoạt động phát triển sự nghiệp; tổ chức thành công ngày hội khoa học nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2019 và tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và phục vụ”.

Cũng trong năm 2019, Viện CL&KHTT đã tiến hành biên soạn và xuất bản 2 ấn phẩm sách; phối hợp với Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thành công hội thảo “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”; phối hợp với Văn phòng Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã tổ chức thành công hội thảo “Phòng, chống tham nhũng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã”.

Các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học đã giúp nâng cao vị thế và hình ảnh Viện CL&KHTT trong cộng đồng các nhà khoa học cũng như các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo trong nước.

Về công tác quản lý khoa học, Viện CL&KHTT đã tập hợp và cho ý kiến về định hướng nghiên cứu các đề tài khoa học năm 2020 trước khi trình Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ. Qua đó, nội dung nghiên cứu được xây dựng có trọng tâm, thiết thực, góp phần cung cấp luận cứ khoa học để giải quyết những bất cập, vướng mắc đang đặt ra trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra trong thời gian tới.

Trong tháng 12/2019, Viện CL&KHTT tổ chức phê duyệt 12 đề tài cấp bộ năm 2020 - 2021 và 8 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020. Riêng đối với đề tài khoa học cấp bộ năm 2018 - 2019, đến thời điểm hiện tại, Viện CL&KHTT đã tổ chức đánh giá 2 đề tài cấp cơ sở, dự kiến sẽ đánh giá cơ sở đối với 3 đề tài còn lại và nghiệm thu chính thức đối với 5 đề tài cấp cơ sở trong tháng 12/2019.

Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020, Viện CL&KHTT sẽ tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, nghiệp vụ của ngành Thanh tra. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tổng kết thực tiễn công tác thanh tra, bảo đảm chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài; tăng cường phối hợp với Thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn của địa phương, giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác và thu hút lực lượng nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh công tác quản lý khoa học để hoạt động nghiên cứu đi vào nề nếp, đặc biệt chú trọng vào quản lý chất lượng đề tài; đẩy mạnh việc ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn hoạt động của ngành cũng như phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra; tiếp tục tăng cường đặt các bài viết nghiên cứu chuyên sâu, các bài viết được đăng theo chủ đề về các mảng công tác và các lĩnh vực hoạt động của ngành; đăng tải kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; tiếp tục bổ sung vào thư viện nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khai thác và sử dụng của cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra.

Đặc biệt, Viện CL&KHTT tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiêp vụ, lí luận chính trị, an ninh - quốc phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu trong triển khai đề tài

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh khẳng định, Viện CL&KHTT đã có nhiều thay đổi khởi sắc về mặt nhân sự và cơ sở vật chất, thay đổi nhân sự có tính chủ chốt (đồng chí Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện CL&KHTT), đã đem lại nhiều đổi thay trong hoạt động của Viện, nhưng cũng đã phần nào tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Viện CL&KHTT cũng đã có nhiều kết nối tích cực, mật thiết hơn, thường xuyên hơn với các vụ, cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra cho rằng, việc triển khai kế hoạch tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng là hoàn toàn thiết thực và khả thi. Hiện nay, rất nhiều trường đại học đang có nhu cầu về các ấn phẩm sách, tài liệu có liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng. Viện CL&KHTT hoàn toàn có thể đưa Luật Phòng, chống tham nhũng vào trường học, thậm chí là các tỉnh, thành, các tổ chức phi Chính phủ…

Mặt khác, Viện CL&KHTT cần tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, cơ quan tổ chức hữu quan trong triển khai các đề tài nghiên cứu. Đồng thời, bản thân từng cán bộ trong đơn vị tập trung vào việc tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, người giỏi kèm người chưa giỏi, đổi mới phương thức tổ chức sinh hoạt khoa học và phát triển sự nghiệp theo hướng mở rộng đối tượng, phạm vi và hình thức tổ chức.

"Đặc biệt, lãnh đạo Viện CL&KHTT cần ngồi lại trao đổi, thống nhất để xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2020-2021, từ kế hoạch cụ thể này, Viện CL&KHTT sẽ có phương hướng, giải pháp để phát triển đơn vị về mọi mặt trong thời gian tới", Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh yêu cầu.

Thái Hải