Đây là nguồn cổ vũ, động viên quý báu và là động lực to lớn để đội ngũ những người làm báo Báo Thanh tra tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm của Báo nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của bạn đọc gần xa, góp phần đắc lực trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Báo Thanh tra mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa của các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể thuộc Thanh tra Chính phủ cũng như của Thanh tra các bộ, ngành, địa phương; các đơn vị, doanh nghiệp và cộng tác viên, bạn đọc trên mọi miền Tổ quốc đối với quá trình xây dựng và phát triển Báo Thanh tra trong thời gian tới.

Ban Biên tập Báo Thanh tra