Sáng 20/9, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố KLTT việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma tại Bộ Y tế (KLTT số 1574). 

Tại KLTT, TTCP chỉ rõ, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2009 còn bất cập, nội dung chưa đầy đủ. Đây là một trong những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý dẫn đến việc trong hồ sơ xin cấp số đăng ký có tài liệu bị làm giả nhưng không được phát hiện kịp thời.

Từ việc ban hành Thông tư số 47/2010/TT-BYT không đúng nội dung với Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg dẫn đến việc cấp giấy phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita và cho phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita vào Việt Nam trái quy định…

Tại KLTT, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bộ Y tế; Bộ Y tế chỉ đạo cục, vụ liên quan tổ chức kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những vi phạm…

Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn yêu cầu, Bộ Y tế khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những nội dung trong Kết luận đã nêu. Ảnh: HH

TTCP cũng chuyển KLTT sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận này.

Tại buổi công bố, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn cho biết, KLTT đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và giao cho TTCP triển khai thực hiện theo quy định. Bộ Y tế, các địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện KLTT, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Phó Tổng TTCP đề nghị, lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện KLTT thành 3 nhóm vấn đề:

Thứ nhất, điều chỉnh cơ chế chính sách để các đối tượng không lợi dụng sơ hở, bất cập trục lợi.

Thứ 2, tăng cường lực lượng cán bộ, bổ sung, bố trí, sắp xếp hợp lý nhân lực có trình độ nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ 3, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm.

Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo TTCP, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế và các cục, vụ chức năng đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc theo yêu cầu của đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp thu nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu trong kiến nghị thanh tra.

“Chúng tôi sẽ phân thành các nhóm như đề nghị của Phó Tổng TTCP để thực hiện. Tinh thần là sẽ triển khai sớm, nếu trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc sẽ báo cáo Thủ tướng và TTCP để xin ý kiến” - ông Cường cho hay.

Hải Hà