Đoàn gồm có 8 thành viên, do ông An Đông Phong, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch tại các huyện: Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà và TP Lào Cai theo kế hoạch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 8/5/2019.

Các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng đoàn kiểm tra phân công.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có hoạt động về lĩnh vực thuộc nội dung kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết, vào dịp các ngày lễ, Tết trong năm, UBND tỉnh thường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và điều kiện kinh doanh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ trong các hoạt động, gây phiền hà, mất lòng tin cho du khách.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai giá dịch vụ ăn, nghỉ, lữ hành để du khách được biết.

TQ