Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với thành phần gồm lãnh đạo, công chức Thanh tra tỉnh; chánh thanh tra, phó chánh thanh tra, công chức thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; cán bộ, công chức thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Công an, Cục Thống kê, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại các Ban Tiếp công dân trong tỉnh; công chức là đoàn thanh tra diện rộng thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách; thanh tra quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Lớp tập huấn có 90 học viên là cán bộ công chức ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp dân trong tỉnh Lai Châu. Ảnh: Bùi Bình

Đợt tập huấn này nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức thực hiện công tác thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách, hoạt động tín dụng, trái phiếu Chính phủ, vốn nước ngoài và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt Kế hoạch số 2237/KH-UBND, ngày 9/10/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung thanh tra chuyên đề diện rộng; khái quát tình hình sử dụng phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo.

Ông Phạm Tuấn Anh, giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Bùi Bình

Các học viên được nghe giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt những nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra quản lý, sử dụng ngân sách. 

Học viên còn được trao đổi nghiệp vụ thanh tra chuyên đề diện rộng và phương pháp tiến hành thanh tra đối với đơn vị tuyến tỉnh và đơn vị bảo hiểm xã hội, trung tâm y tế các huyện, thành phố…

Ông Như Ngọc Cương, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu cho biết, hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị những quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp, cách thức tiến hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước cũng như những vấn đề của xã hội hiện tại.  

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng nội dung, đối tượng, thành phần, qua tập huấn đã giúp cho công chức nắm chắc kiến thức, nghiệp vụ cơ bản để có thể vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bùi Bình