70 năm qua, cùng với sự phát triển của ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra tỉnh Hà Giang không ngừng được củng cố, xây dựng, phát triển và trưởng thành toàn diện.

Sau ngày tái lập tỉnh (10/1991), số cán bộ làm công tác Thanh tra tỉnh Hà Giang chỉ có 7 người. Cơ sở vật chất phục vụ công tác thanh tra còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; giai đoạn này nhiệm vụ chủ yếu của Thanh tra tỉnh là tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo; xác minh, tham mưu đề xuất biện pháp giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao; công tác thanh tra kinh tế - xã hội được tiến hành nhưng trong phạm vi hẹp. Cơ cấu tổ chức, cán bộ làm công tác thanh tra các sở, ban, ngành, các huyện, thị bắt đầu hình thành, kiện toàn. Đến nay 11 huyện, thành phố và 17 sở, ngành có tổ chức Thanh tra với 178 cán bộ, công chức.

Trong 5 năm (2011 - 2015), toàn ngành Thanh tra Hà Giang đã triển khai 466 cuộc thanh tra hành chính và trên 2.800 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 172,453 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 159,787 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 155 tập thể, 355 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, 4 đối tượng. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 70 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm trên 83,665 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 28,482 tỷ đồng.

Toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho các cơ quan hành chính tiếp 3.733 lượt công dân, tiếp nhận 2.935 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền 473 đơn (đơn khiếu nại 315 đơn; tố cáo 158 đơn) với 452 vụ việc. Kết quả, đã giải quyết 431/452 vụ, đạt 95,3%, xử lý, thu hồi trả cho công dân 705,652 triệu đồng và 52.145m2 đất; thu hồi cho Nhà nước 380,229 triệu đồng; khôi phục quyền lợi cho 50 người; kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể, 43 cá nhân.

Đồng chí Đàm Văn Bông - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra Hà Giang

Ghi nhận những thành tích ngành Thanh tra tỉnh Hà Giang đã đạt được trong 5 năm qua, 4 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 7 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 tập thể được Thanh tra Chính phủ tặng Cờ Thi đua; 35 tập thể được Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen; 3 tập thể được bộ, ngành và UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc; 16 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích, sự đóng góp quan trọng của ngành Thanh tra tỉnh Hà Giang đã đạt được. Đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ của ngành Thanh tra Hà Giang trong thời gian tới, đó là: Thanh tra tỉnh Hà Giang tiếp tục bám sát định hướng của Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện có hiệu quả chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai hiệu quả các Chương trình hành động của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai các cuộc thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; chú trọng đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, thu hồi vật chất của các đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với cán bộ, công chức làm công tác Thanh tra phải phát huy bản lĩnh chính trị, không chùn bước trước những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông đề nghị UBND các huyện, lãnh đạo các sở, ngành cần chú trọng kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp dân ở cơ sở, phải thường xuyên quan tâm, có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra. Cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Hà Giang cần thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được".

                                                                         Hồng Bài