Đoàn kiểm tra có đại diện Thanh tra Bộ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và Vụ Giáo dục Đại học.

Đoàn bắt đầu kiểm tra từ hôm nay (13/8).

Theo Bộ GD&ĐT, việc kiểm tra này sẽ xuyên suốt từ hội đồng cơ sở đến hội đồng ngành.

Trong lần kiểm tra này, Bộ GD&ĐT tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, phó GS...

Mục đích của việc kiểm tra là để việc xét chức danh GS, phó GS năm 2019 được nghiêm túc, đạt chất lượng cao nhất.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2019, Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng GS cơ sở năm 2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, phó GS tại Hội đồng GS cơ sở.

Trong công văn, Bộ GD&ĐT yêu cầu, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng GS cơ sở năm 2019 chỉ đạo xét công nhận đạt chuẩn chức danh GS, phó GS tại Hội đồng GS cơ sở đảm bảo đúng quy trình đã được Thủ tướng quy định trong quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS các cấp.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị, thủ trưởng các đơn vị phải tập trung chỉ đạo việc công khai hồ sơ điện tử của từng ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên), rà soát hồ sơ của ứng viên, thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ.

Thẩm định thâm niên đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên và tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên đảm bảo chất lượng.

Hải Hà