Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh BR-VT cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện cơ bản theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt; hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành được tăng cường, đạt nhiều kết quả.

Ngoài triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các đơn vị thanh tra trong tỉnh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh BR-VT đã thực hiện 9 cuộc thanh tra, trong đó 1 cuộc của năm 2018 chuyển sang và 8 cuộc triển khai trong năm 2019. Đến nay, đã kết luận 1 cuộc, 3 cuộc đã kết thúc thời gian thanh tra, đang hoàn chỉnh kết luận, 4 cuộc đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện 1 cuộc.

Qua công tác thanh tra, đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng.

Thực hiện các quyết định và kiến nghị trong kết luận thanh tra của năm 2018, các đơn vị đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý 9 tổ chức, 8 cá nhân có sai phạm.

Chánh Thanh tra tỉnh BR-VT Nguyễn Văn Hải cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đó là sự phối hợp giữa các ngành, các cấp còn chưa hiệu quả; lực lượng làm công tác thanh tra hiện nay còn mỏng; một số cuộc thanh tra đã kết thúc nhưng chưa ban hành kết luận đúng thời gian quy định…

Đề xuất định hướng chương trình thanh tra năm 2020, ngoài các lĩnh vực cần tập trung như quản lý đất đai, quản lý sử dụng tài nguyên, chuyển mục đích sử dụng đất, cổ phần hóa, khoáng sản, môi trường, Thanh tra tỉnh BR-VT sẽ tập trung thanh tra dự án nhà ở xã hội, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối với tài sản mua sắm tập trung; thanh tra việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản tại một số đơn vị sự nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp đã chia sẻ sự khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác của Thanh tra tỉnh BR-VT; đồng thời giải thích, trao đổi một số ý kiến của đại diện thanh tra các sở, ngành địa phương trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Ông Văn Tiến Mai cũng ghi nhận một số nội dung kiến nghị, đề xuất của Thanh tra tỉnh BR-VT liên quan đến việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại địa phương.

Cảnh Nhật