Tại buổi làm việc Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh đã báo cáo về tình hình kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp “Tháng hành động vì ATTP” năm 2019.

11/11 huyện, thị xã, thành phố có tổ chức Lễ phát động; các sở, ngành đã phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 20 lượt phát sóng thông điệp “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, 03 phóng sự trong tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và Tháng hành động; thực hiện 01 chuyên mục ATTP với nội dung“Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm”; in 180 băng rôn với các thông điệp bảo đảm ATTP trong Tháng hành động; Phân bổ 30.000 tờ gấp, tờ rơi: “Tác hại, nguyên nhân phòng ngừa ngộ độc rượu...

Tổng số cơ sở được kiểm tra của 123 đoàn liên ngành tuyến tỉnh, huyện, xã. Số cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra là 1.229 cơ sở, số cơ sở đạt là 1.071/1.229 (chiếm tỷ lệ 87,14%) số cơ sở vi phạm bị xử lý 08 cơ sở, số tiền 26.000.000đ. Nội dung vi phạm: Sử dụng người trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang trong trong khu vực sản xuất thực phẩm; Khu vực chứa đựng, bảo quản không có đầy đủ giá kệ theo quy định; Quy trình sản xuất không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; Không thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã đi thực tế tại 01 công ty chế biến thực phẩm và 01 siêu thị  kết quả đạt các điều kiện theo quy định ATTP.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành VS ATTP của tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện cũng như sự vào cuộc của các ban, ngành liên quan trên địa bàn trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2019. 

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức truyền thông phong phú phù hợp với đặc thù của địa phương để chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân nâng cao ý thức bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. 

Đặc biệt, các cơ quan được giao quản lý về ATTP tại địa phương cần tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và tập trung vào công tác hậu kiểm./.

Hồng Lê