Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập phối hợp thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình.

Bên cạnh đó, chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội.

Theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 1/2/2020. Các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập gửi báo cáo về Bộ, cơ quan quản lý để tổng hợp chung trong báo cáo của Bộ, cơ quan.

Theo Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đây là nhiệm vụ quan trọng nên Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Phương Anh