Đoàn đã nghe Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông Lê Sỹ Tuân báo cáo sơ lược tình hình công tác 06 tháng đầu năm 2013 về công tác thi đua, công tác thanh tra kinh tế - xã hội, công tác thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP về rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng ngành Thanh tra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, kết quả công tác khen thưởng tại đơn vị…

Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng nêu những kiến nghị, đề xuất như: Cần căn cứ đánh giá kết quả công tác, thành tích đạt được của một nhiệm kỳ làm thước đo khen thưởng cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ; Đối với cán bộ công chức khen thưởng theo thành tích đột xuất và khen thưởng cho sáng kiến kỹ thuật, còn hàng năm chỉ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khen thưởng 01 lần; Công tác thi đua khen thưởng phải gắn với tiêu chuẩn xét hoàn thành nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị, tránh tình trạng báo cáo chung như hiện nay, khi một số đơn vị công tác trì trệ nhưng vẫn được xét thành tích cao vì làm hồ sơ khen thưởng đầy đủ, không phản ánh được tính tích cực của phong trào thi đua.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng nêu một số kiến nghị khác như: Đề nghị Thanh tra Chính phủ hỗ trợ máy móc trang thiết bị các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; Đề xuất cho cán bộ tham quan nước ngoài để học hỏi rút kinh nghiệm trong công tác. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra ghi nhận sự cố gắng vượt qua khó khăn, cũng như các đề xuất của đơn vị đồng thời đánh giá cao những thành quả đã đạt được của Thanh tra tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Đắk Nông cần quan tâm tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lưu ý cần tiếp tục thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP về rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài và công tác phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng ngành Thanh tra. Đặc biệt là phải tăng cường đoàn kết nội bộ để vượt qua khó khăn, cán bộ công chức cần thấu hiểu và đoàn kết vì nhiệm vụ chung. Riêng công tác khen thưởng cần phải sâu sát, tránh hình thức nhằm phát huy của cán bộ công chức và phải có kế hoạch xây dựng các điển hình tiên tiến của Ngành trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn đã làm việc tại TP. Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Kom Tum, tỉnh Gia Lai (từ ngày 17 đến 21/8/2013). Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 29/8/2013,  Đoàn sẽ làm việc tại các tỉnh Bình Thuận, Hậu Giang và Kiên Giang.

Phước Lộc