Trong thời gian học tập hơn 1 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo….

Lớp thanh tra viên khóa 5/2016. Ảnh: PA

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng chúc mừng các học viên về dự khóa học. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian học, ngoài kiến thức mà giảng viên cung cấp, học viên cũng có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm thực tiễn ở các bộ, ngành và địa phương. Qua đó, học viên có thể hệ thống hóa lại kiến thức lý luận, vận dụng các kỹ năng một cách bài bản hơn vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, cơ quan mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cũng lưu ý các học viên cần nêu cao tinh thần tự quản, khắc phục những khó khăn trong suốt thời gian tham gia khóa học để khóa học đạt được kết quả tốt nhất.

Phương Anh