Trong thời gian học tập trung hơn một tháng, học viên sẽ được nghiên cứu nhiều chuyên đề với 3 phần kiến thức cơ bản, bao gồm: Quan điểm của Đảng, Nhà nước, Hồ Chí Minh về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiến thức chung về pháp luật thanh tra; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra viên và xây dựng đội ngũ công chức thanh tra.

Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra; thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra; thu thập, thẩm tra, xác minh tài liệu trong hoạt động thanh tra; tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; soạn thảo văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Toàn cảnh lớp học. Ảnh: PA

Quy trình và kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy trình và kỹ năng giải quyết khiếu nại hành chính; quy trình và kỹ năng giải quyết tố cáo hành chính; tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo đông người; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, Chống tham nhũng; giao tiếp trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu khai giảng khóa học, thạc sĩ Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra nhấn mạnh, việc mở các khóa đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra viên tại nhà trường là nhiệm vụ chính trị mà toàn ngành phải thực hiện để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng người cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Để đảm bảo yêu cầu khóa học, thạc sĩ Nguyễn Viết Thạch đề nghị trong quá trình học tập, các học viên tăng cường trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn. Qua đó, học viên có thể hệ thống hóa lại kiến thức lý luận, vận dụng các kỹ năng một cách bài bản hơn vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại địa phương, cơ quan mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời lưu ý các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy định của nhà trường, nêu cao tinh thần tự quản, khắc phục những khó khăn trong thời gian tham gia khóa học để đạt được kết quả tốt nhất.

Phương Anh