Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Vũ Văn Chiến cho biết, lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K5/2016 lần này có đặc thù riêng. Theo chương trình kế hoạch của Tổng Thanh tra Chính phủ là tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ riêng cho Thanh tra Bộ Quốc phòng, tuy nhiên nhà trường có chiêu sinh thêm một số học viên thuộc Thanh tra Thành phố Hà Nội. 

Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đề nghị các học viên cần bố trí sắp xếp công việc cơ quan và gia đình hợp lý để tập trung cao độ cho việc học tập tại nhà trường. Đồng thời, trong quá trình học tập, nghiên cứu, ngoài kiến thức mà giảng viên cung cấp, các học viên hãy phát huy hơn nữa tinh thần trao đổi, thảo luận và cập nhật những kiến thức lý luận và thực tiễn, để qua đó, hệ thống hóa lại kiến thức lý luận, vận dụng kỹ năng một cách bài bản hơn, chuẩn hóa hơn trong công việc cũng như khắc phục một số tồn tại về giáo trình nghiên cứu đang trong quá trình hoàn thiện.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: PA

Trong hơn 1 tháng học tập ở trường (từ 26/5 đến 29/6/2016), các học viên sẽ được nghiên cứu và thảo luận các kiến thức về Nhà nước và pháp luật (liên quan đến hệ thống chính trị; hệ thống cơ quan Nhà nước; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản trong quản lý hành chính Nhà nước; về công chức, công vụ;…). 

Các học viên cũng sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Thanh tra Nhà nước; kỹ năng, nghiệp vụ về phương pháp tiến hành cuộc thanh tra, thực hiện các quyền trong hoạt động thanh tra; các kỹ năng, nghiệp vụ trong giải quyết khiếu nại, hành chính; các thủ tục tố cáo hành chính; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng...

Phương Anh