Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTCP ngày 09/7/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2010 đến hết năm 2018; ngày 16/7/2019, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra và tổ chức tiến hành thanh tra theo kế hoạch, đến nay các nội dung thanh tra trực tiếp đã được hoàn thành.

Trên cơ sở các nội dung đã thực hiện sau 90 ngày thanh tra trực tiếp tại 11 đơn vị, Phó Cục trưởng Cục I Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Đoàn Thanh tra đánh giá: Trong quá trình làm việc tại địa phương, Đoàn Thanh tra đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đã sát sao chỉ đạo các ngành, các đơn vị phục vụ quá trình làm việc của Đoàn Thanh tra một cách trách nhiệm; công tác chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, tài liệu được tất cả các đơn vị chấp hành nghiêm để phục vụ công tác thanh tra của Đoàn, đảm bảo yêu cầu công việc và tiến độ thời gian. Trong quá trình làm việc giữa Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các sở, ngành, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã có sự trao đổi cởi mở, thẳng thắn cũng như phối hợp giải trình làm rõ các nội dung liên quan… 

Trưởng Đoàn Thanh tra Chính phủ cũng đặt vấn đề, để triển khai các phần việc tiếp theo của kế hoạch thanh tra, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các ngành, các đơn vị tiếp tục phối hợp. Trong trường hợp còn có những nội dung chưa được làm rõ, đề nghị được cung cấp các tài liệu, hồ sơ để làm rõ các nội dung liên quan. 

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ căn cứ quy định pháp luật, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo khách quan, phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc khẳng định: Trưởng Đoàn Thanh tra và các thành viên trong đoàn đã làm đúng kế hoạch thanh tra. 

"Trong 3 tháng làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Thanh tra đã trách nhiệm trong việc đi thực tế, khảo sát cụ thể tại các đơn vị được thanh tra để nắm bắt tình hình cụ thể, khách quan. Qua nội dung đánh giá của Đoàn Thanh tra, các cơ quan chức năng của địa phương được thanh tra đã có sự phối hợp, làm việc một cách trách nhiệm, nghiêm túc", Chủ tịch UBND tỉnh nói. 

Trong thời gian tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên cam kết tiếp tục phối hợp, làm việc với Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ một cách trách nhiệm, hợp tác và cầu thị để Đoàn Thanh tra tổng hợp dự thảo báo cáo kết luận đảm bảo khách quan, phù hợp pháp luật; đồng thời có những đánh giá tầm nhìn cho sự định hướng xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày một phát triển.

Thái Hải