Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết, KN,TC ở cơ sở có chương trình phối hợp để tư vấn cho công dân giải quyết KN,TC. Qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp giải quyết; phát hiện nhu cầu và thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết KN,TC cho những người thuộc diện trợ giúp pháp lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Văn Pha cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ được quy định tại Luật MTTQ (sửa đổi) vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 và Hiến pháp năm 2013 là giám sát và phản biện xã hội.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến KN,TC kéo dài, phức tạp trong thời gian qua là do nhiều người dân chưa hiểu biết về pháp luật. Do đó, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân trong việc KN,TC là hết sức quan trọng.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ cung cấp các luật sư tư vấn miễn phí cho người dân đến khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương khi người dân có yêu cầu. Đồng thời, người dân nào có nhu cầu tư vấn có thể đến Hội Luật gia Việt Nam để được trợ giúp.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, đây là lần đầu tiên có sự tham gia đông đảo, có tổ chức của các luật sư đối với công tác này. Do vậy, việc thực hiện trợ giúp pháp lý đối với cộng đồng là hết sức ý nghĩa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã lựa chọn được hơn 100 luật sư chủ yếu hoạt động tại Liên đoàn Luật sư Hà Nội để hỗ trợ cho Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội. Các luật sư tham gia tư vấn giải quyết KN,TC phải là những người có uy tín. Trong đợt 1 tham gia phối hợp tư vấn trợ giúp pháp lý cho công dân đến KN,TC tại trụ sở tiếp công dân mỗi ngày sẽ có từ 2 đến 3 luật sư tham gia tư vấn cùng cán bộ tiếp công dân. Từ đợt 1 thực hiện tư vấn Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để việc tham gia tư vấn pháp lý cho công dân đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Cũng theo ông Thịnh, đối tượng trợ giúp pháp lý của các luật sư là cá nhân, tập thể đến KN,TC về nhiều vụ việc kéo dài, phức tạp, có quan hệ pháp lý đan xen, đã được giải quyết qua nhiều cấp nhưng người dân chưa đồng ý. Do vậy, khi tiến hành trợ giúp pháp lý, các luật sư cần lắng nghe ý kiến của người dân, tìm hiểu rõ các quan hệ pháp lý đối với từng vụ việc, xác định quyền, nghĩa vụ của các bên để giải thích, tư vấn một cách thấu tình đạt lý.

Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, sự tham gia của 100 luật sư vào công tác tiếp công dân có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, các luật sư cần cần tham gia tư vấn ngay từ đầu vào. Đối với các đoàn KN,TC bức xúc đông người, các luật sư cần phối hợp cùng cán bộ tiếp công dân để không chỉ tư vấn cho công dân mà còn tư vấn cho cả cán bộ tiếp công dân, bởi có những vụ việc cán bộ, công chức nói 3 lần không bằng luật sư nói 1 lần. Theo ông Điệp, các luật sư tham gia hoạt động này cần có sự phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan; tích cực tư vấn cho công dân và cán bộ tiếp công dân; đặt mình vào vị trí của công dân để tìm ra cách giải quyết. Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương đề nghị có sự tham gia của các luật sư tại các buổi tiếp công dân định kỳ của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ để tăng cường tính phản biện cho công tác này.

Việc tư vấn pháp lý cho công dân là hoạt động độc lập, nhằm khẳng định uy tín của bản thân mỗi luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Vì vậy, với tinh thần, trách nhiệm cao, mỗi luật sư cần thực hiện đầy đủ quy chế của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước và công dân; tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước, tạo được sự tin cậy của nhân dân. Đồng thời, các luật sư có thể đóng góp ý kiến cho cơ quan chủ trì để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Sau hội nghị, các bên liên quan sẽ tiến hành việc tư vấn pháp lý cho công dân đến KN,TC tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội. Việc triển khai ở Hà Nội sẽ là mẫu để thống nhất quy trình hướng dẫn phổ biến thực hiện đến các tỉnh, thành phố trong cả nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh.

Phương Hiếu