Từ ngày 23/11 đến ngày 8/12/2019, Đoàn được học tập nghiên cứu 9 bài giảng về hệ thống chính trị và nền hành chính công bao gồm: Luật pháp và quy định về PCTN; quản lý tính liêm chính, đào tạo PCTN; biện pháp đảm bảo sự tuân thủ pháp luật đối với hệ thống hành chính công; tham nhũng vật chất và hối lộ trong các lực lượng công chức; chính sách khuyến khích giám sát và phát hiện sai phạm trong nội bộ hành chính công; tính minh bạch và các hình thức tham nhũng phổ biến; kê khai tài sản và quản lý xung đột lợi ích; các biện pháp PCTN; thúc đẩy và thi hành đạo đức trong giới công chức của Liên bang Đức.
 
Đoàn đã khảo sát thực tế và hội thảo 8 chuyên đề nội dung khá phong phú, sâu sắc tại các cơ quan, đơn vị  như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Cục Điều tra hình sự liên bang (KVA), Tổ chức Minh bạch quốc tế, Tòa thị chính và một số bang, cơ quan thành phố, cơ sở địa phương thuộc Liên bang Đức.                                                           

Học viện DBB Akademie GmbH, Đức là đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện, quản lý các nội dung học tập, đào tạo, bồi dưỡng nêu trên. Tham gia giảng dạy có nhiều giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành giàu kiến thức, kinh nghiệm về công tác PCTN tại Liên bang Đức.                                    
Kết thúc khóa học tập bồi dưỡng, các thành viên của Đoàn được cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của khóa học.                                               
 
P.V