Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 2.798 doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chủ yếu doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động.

Hiện có nhiều doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng sản xuất, kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài như: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy (Vinasin) nợ BHXH 74 tháng với số tiền hơn 19,4 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Sông Đà 27 nợ 60 tháng BHXH với số tiền là 5,8 tỷ đồng; Công ty Đường bộ 1 Hà Tĩnh nợ BHXH 27 tháng với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng…

Để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, 6 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 3 đoàn thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch và đột xuất tại 76 đơn vị.

Qua thanh tra, đã thu hồi 2,54 tỷ đồng tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài; yêu cầu các đơn vị làm thủ tục đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với 891 lao động chưa tham gia; truy đóng số tiền 281 triệu đồng đối với 241 lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN không đúng mức quy định. 

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đơn vị về hành vi chậm đóng và đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 37.341.407 đồng.

Tuy nhiên, công tác thanh tra còn gặp phải một số khó khăn do ý thức chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của một số chủ sử dụng lao động và người lao động còn kém; một số đơn vị được thanh tra không chấp hành kết luận thanh tra và qQuyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN…

Những tháng còn lại của năm 2019, BHXH tỉnh Hà Tĩnh xác định công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần vào việc đạt chỉ tiêu, kế hoạch thu và xử lý, thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

Vì vậy, cơ quan này sẽ tập trung rà soát, lập danh sách các đơn vị có số lượng lao động đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2018 chênh lệch so với lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện thanh tra về đối tượng đóng.

Đồng thời, tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất đối với những đơn vị có thời gian nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên 03 tháng. Nghiêm túc xử lý vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh cũng tiến hành rà soát việc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra đối với những đơn vị đã thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2019; hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho cơ quan Công an để đề nghị điều tra, xử lý trách nhiệm hình sự đối với một số đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Điều 216 Bộ luật Hình sự.

K.Vân